dokumenti

Na ovim stranica možete pregledati, ispisati ili pohraniti najvažnije dokumente vezane uz Sindikat hrvatskih učitelja.

LAKO DOSTUPNI DOKUMENTI
TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA (24/17)

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA (privremeni)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13)

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA (NN 63/14)

PRAVILNIK O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI (NN 34/14)

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

PRAVILNIK O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA TE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM I POMOĆNIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U OSNOVNOJ ŠKOLI (NN 40/14)

POSLOVNIK O RADU ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA VIŠKOVE I MANJKOVE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA DONOŠENJE ODLUKE O PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA (141/12)

SPORAZUM O OSNOVICI ZA PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA

SPORAZUM O DODACIMA NA PLAĆU U OBRAZOVANJU I ZNANOSTI

UREDBA O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA (NN 40/14)

PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ MJERI ODGOJNO OBRAZOVNOG TRETMANA PRODUŽENOG STRUČNOG POSTUPKA (NN 96/09)

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U OSNOVNOŠKOLSKIM USTANOVAMA – GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR (NN 66/2011)

DODATAK I. KOLEKTIVNOM UGOVORU

DODATAK II. KOLEKTIVNOM UGOVORU

IZMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA – GODIŠNJI ODMOR

PRAVILNIK O TJEDNOJ NORMI RADA UČITELJA U OSNOVNIM UMJETNIČKIM ŠKOLAMA (NN 17/10)

PRAVILNIK O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI (NN 124/09, 73/10)

ZAKON O RADU (93/2014)

DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA (NN 63/08, 90/10)

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

AKTI
STATUT SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA (PROČIŠĆENI TEKST)

PRAVILNIK O SOLIDARNOJ POMOĆI

TABELA ZA SOLIDARNU POMOĆ

POSLOVNIK O RADU SUDA ČASTI

KODEKS SINDIKALNOG PONAŠANJA

IZMJENE I DOPUNE PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA SHU