Vijesti
27. OŽUJKA 2020.

Obitelji i prijateljima Srećka Ptičeka, dugogodišnjeg člana SHU-a, izražavamo iskrenu sućut!

Pročitaj više
18. OŽUJKA 2020.

I danas smo ponovili zahtjev s analizom današnjeg dolaska učenika (razredne nastave) u škole.
Budući da predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i dalje naglašavaju kako će postupiti sukladno Uputama, to molimo za ŽURNO postupanje.

Pročitaj više
17. OŽUJKA 2020.

Cijeneći Vaš dosadašnji rad te rad čitavog tima na prevenciji širenja epidemije, vjerujemo da ćete uvažiti navedenu argumentaciju, a koja je u skladu s postojećim Uputama i Preporukama te ŽURNO riješiti i ovaj ozbiljan problem.

Pročitaj više
16. OŽUJKA 2020.

Prema analizi pristiglih podataka koje smo zaprimili iz 627 osnovnih škola, zaključno s 13,00 sati, u škole je pristiglo ukupno 109 učenika (od toga 34 u produženom boravku).

Pročitaj više
13. OŽUJKA 2020.

Apeliramo na nadležne institucije da ozbiljno razmisle o mogućim posljedicama otvorenih škola u te da sve to uzmu u obzir kod donošenja daljnjih odluka, a radi zaštite zdravlja svih koji se potencijalno mogu naći u tim zatvorenim prostorima.

Pročitaj više