Stručni članci
20. LIPNJA 2024.

Regres je materijalno pravo zaposlenika ugovoreno Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama koji za 2024. godinu iznosi 300,00 eura.

Pročitaj više
19. LIPNJA 2024.

Praksa rada sa članovima Sindikata ukazala je na, često, potrebnu reakciju Sindikata, a na pogrešna postupanja poslodavaca kod korištenja godišnjih odmora, isplate regresa radi korištenja godišnjeg odmora i nedovoljne zaštite prava radnika.

Pročitaj više