26. SVIBNJA 2022.
Uvećanje za poslijediplomski specijalistički studij

TKU-om  je propisano novo pravo uvećanja za zaposlenike na način da se: „osnovna plaća zaposlenika uvećava za 5% ako zaposlenik ima završen poslijediplomski specijalistički studij (univ.spec), neovisno o tome je li poslijediplomski specijalistički studij u funkciji radnog mjesta ili nije. Kako nam se javilo mnogo zaposlenika koji su, između ostalog, na Sveučilištu, Učiteljskom fakultetu, završili „poslijediplomski stručni studij“ te stekli stručne nazive od kojih je najčešći magistar nastave i organizacije u osnovnoj školi, to smo odmah reagirali mnogim dopisima nadležnim tijelima.

Naime, iščitavanjem važećih zakonskih odredaba Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju jasno je vidljivo da je poslijediplomski specijalistički studij (univ.spec) propisan člankom 6. Zakona, a člankom 14. st.3. al.5. propisano je da se poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu izjednačuje s akademskim nazivom sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke, sukladno članku 6. ovoga Zakona. Dakle, iz članka 14.st.3.al.5. gornjeg zakona jasno proizlazi da se poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu izjednačuje s akademskim nazivom sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke, sukladno članku 6. tog Zakona“.

Sve navedeno potvrđuju i očitovanja AZOO-a te ranijeg resornog ministarstva (potpisanog od Stipe Mamića) iz 2011. i 2013. godine.

Stoga je nesporno da ti zaposlenici imaju pravo na uvećanje od 5%, a kako smo se radi navedenog pitanja obratili i samom Učiteljskom fakultetu, a obavijest o tome bit će uskoro objavljena na stranicama Učiteljskog fakulteta (https://www.ufzg.unizg.hr/2022/05/obavijest-studentima-2/) gdje će se objaviti  detaljan opis postupka podnošenja zahtjeva za izjednačavanje poslijediplomskog stručnog studija. 

 Također, ukoliko se pitanje ne riješi ovoga tjedna, sa svom dokumentacijom sudjelovat ćemo na Povjerenstvu za tumačenje koje bi se, prema neslužbenim informacijama, trebalo održati već idućeg tjedna.

Zahvaljujemo svima koji su pomogli u rješavanju ovoga pitanja.