19. OŽUJKA 2024.
Trebaju li učenici nadoknađivati nastavu zbog održavanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor?

Reakcija Sindikata hrvatskih učitelja na izjavu ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa

Nastavno na izjavu ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa kako je moguće da će se nastava koja je bila predviđena godišnjim planovima i programima škola možda morati nadoknađivati zbog činjenice da je 17. travnja 2024. neradni dan zbog održavanja parlamentarnih izbora, ukazujemo na Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (NN 50/2023) koju je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kojom je predviđen najmanji broj nastavnih dana za učenike osnovnih škola (175 dana), što upućuje na to da nema potrebe za takvom nadoknadom.

Sindikat hrvatskih učitelja