01. OŽUJKA 2024.
Potpisan TKU

Dana 1. ožujka 2024. godine svih jedanaest sindikata javnih službi potpisalo je novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

U donošenje novog TKU-a krenulo se radi izmjena pregovaračkog sastava sindikata radi donošenja Rješenja o reprezentativnosti.

Novi TKU usklađen je sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama no njime se osiguralo i nekoliko novih prava.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem istaknula je da se Temeljni kolektivni ugovor potpisuje na četiri godine te dodala da najesen ponovno slijede pregovori o osnovici plaće, kao dio kontinuiranog rada na dobrobit zaposlenika.
Istaknula je kako permanentni socijalni dijalog itekako postoji u Hrvatskoj, a dokaz toga jest i to što danas Temeljni kolektivni ugovor potpisuje svih 11 reprezentativnih sindikata.