20. KOLOVOZA 2017.
Analiza plaća u javnom sektoru

Podaci o kretanjima plaća pokazuju da je javni sektor podnio dobar dio tereta krize, a niti nakon njenog završetka nije im bolje.