20. LIPNJA 2024.
Pravo na regres

Tekst napisala: Karmela Šegvić, pravna savjetnica Područnog ureda Split, Sindikat hrvatskih učitelja

Regres je materijalno pravo zaposlenika ugovoreno Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama.

Visina regresa za 2024. godinu iznosi 300,00 eura. O visini regresa Vlada RH i reprezentativni sindikati javnih službi pregovarat će svake godine prije donošenja Državnog proračuna Republike Hrvatske za sljedeću godinu. Ukoliko se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa.

U čl. 67. Temeljnog kolektivnom ugovora za zaposlenike u javnim službama propisano je: „Zaposlenicima pripada pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u punom iznosu neovisno da li rade u punom ili nepunom radnom vremenu, a zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju isplatu regresa kod jednog poslodavca.“

Regres se isplaćuje jednokratno, u pravilu, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Zaposlenici koji se zaposle kasnije od navedenog datuma ili nisu u to vrijeme na poslu zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sličnih razloga, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Često dolazi do neujednačenih postupanja različitih poslodavaca prema zaposlenicima, posebno onima koji su zaposleni ugovorima o radu na određeno vrijeme.

U praksi se događa da poslodavac zapošljava zaposlenike ugovorima o radu na određeno vrijeme, u rujnu tj. početkom nastavne godine. Do kraja te kalendarske godine, zaposlenik ostvaruje pravo na korištenje razmjernog godišnjeg odmora za mjesece koje je radio u toj kalendarskoj godini. Ukoliko nema prekida ugovora nego zaposlenik nastavlja u idućoj kalendarskoj godini raditi, mora iskoristiti razmjerni godišnji odmor za prošlu godinu, u tekućoj godini do 30. lipnja. Prije korištenja godišnjeg odmora najkasnije 15 dana, poslodavac mora zaposleniku dati odluku o korištenju godišnjeg odmora i isplatiti regres najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora u svom Tumačenju br. 48/22 od 7. listopada 2022. potvrđuje pravo na isplatu regresa za korištenje i jednog dana godišnjeg odmora i to kako slijedi: „Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora veže se uz stvarno korištenje godišnjeg odmora. Bez obzira koristi li zaposlenik jedan dan godišnjeg odmora ili cijeli godišnji odmor, ostvaruje pravo na puni iznos regresa. Zaposlenik koji zbog prestanka radnog odnosa nije stvarno koristio niti jedan dan godišnjeg odmora nema pravo na isplatu regresa nego isključivo na isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor.“

Zaposlenicima kojima se prekida ugovor o radu, a nisu koristili ni jedan dan godišnjeg odmora u određenoj kalendarskoj godini, mora se isplatiti naknada za neiskorišteni godišnji odmor, a ne regres. Zaposlenicima kojima se prekida ugovor o radu, a koristili su određeni broj dana godišnjeg odmora u kalendarskoj godini, mora se isplatiti regres i naknada za preostali neiskorišteni godišnji odmor.