Uniqa osiguranje

Osiguravajuća kuća   U N I Q A    za članove / članice SHU – Sindikat hrvatskih učitelja  Zagreba  i za članove njihove uže obitelji (suprug / supruga i djeca) osigurala  je ugovaranje  povoljnijeg dopunskog zdravstvenog osiguranja uz mogućnost izbora za 50 i više osoba

 1. Participacija neograničena lista A i
 • Pristupna dob od 18 – 50 godina – participacija neograničena A lista - mjesečna rata iznosi 4,95 € / 37,30 kn x 12 mjeseci = 59,40 € / 447,55 kn. Ukoliko se plača karticom na rate onda se umanjuje za 5 % što iznosi 56,43 €  /425,17 kn (  35,43 kn – mjesečna rata )
 • Pristupna dob od 51 i više godina – participacija neograničena  lista A - mjesečna rata iznosi 6,75 € / 50,86 kn x 12 mjeseci = 81,00 €  / 610,29  Ukoliko se plača karticom na rate onda se umanjuje za 5 % što iznosi 76,95 €  / 579,80 kn (  48,32 kn – mjesečna rata )
 1. Participacija neograničena lista A  + B lista lijekova (180 Eura / 1.356,21 kn  godišnje povrata)

2.1.      Pristupna dob od 18 – 50 godina – participacija neograničena  lista A + B lista lijekova (180 Eura / 1.356,21 kn godišnje povrata ) - mjesečna rata iznosi 6,30 € / 47,47 kn x 12 mjeseci = 75,60 €  / 569,60 kn. Ukoliko se plača karticom na rate onda se umanjuje za 5 % što iznosi 71,82 €  / 541,13 kn (  45,10 kn – mjesečna rata )

2.2.      Pristupna dob od 51 i više  godina – participacija neograničena  lista A + B lista lijekova (180 Eura / 1.356,21 kn godišnje povrata ) - mjesečna rata iznosi 7,65 € / 57,63 kn x 12 mjeseci = 91,80 €  / 691,67 kn. Ukoliko se plača karticom na rate onda se umanjuje za 5 % što iznosi 87,21 €  / 657,09  kn (  54,76 kn – mjesečna rata )

Pogodnosti koje se isplate kod ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja za članove SHU Zagreb

 • Nema karence – počeka – osiguranje kreće uplatom prve rate
 • Osiguranje se ugovara na neodređeno vrijeme
 • Mogućnost popusta od 5% na plaćanje karticama (jednokratno i na rate), Jednokratno plaćanje godišnje premije trajnim nalogom, Internet bankarstvo, uplatnicom, virmanom, sepa.
 • Plaćanje na rate općim uplatnicama – minimalna rata 20 Eura (npr. član ima 54 godine života i njegova godišnja premija iznosi 81,00 Euro / 4 rate = 22,25 Eura)
 • Plaćanje na rate – trajnim nalogom ili SEPA – izravnim terećenjem– tada su sve rate iste
 • Uz članove SHU Zagreb mogu se osigurati i članovi njegove uže obitelji – supružnici i djeca (dokaz da imaju isto prezime ili istu adresu stanovanja. – i za njih treba dostaviti zdravstvenu, osobnu iskaznicu i ako imaju iskaznicu dopunskog osiguranja)

Svi Zainteresirani članovi SHU – Sindikat hrvatskih učitelja  Zagreba i članovi njihovih obitelji  trebaju potrebne dokumente  i podatke dostaviti na e-mail adresu  osiguranje.dzo@gmail.com

 1. Osobnu iskaznicu (obostrano),
 2. Važeću člansku Iskaznicu SHU Zagreba (unutarnju iskaznicu s osobnim podacima i stranicu s  upisanom uplatom članarine za tekuću godinu).
 3. Zdravstvenu iskaznicu (obostrano),
 4. Iskaznicu dopunskog osiguranja (ako je ugovoreno; obostrano)
 5. Telefonski broj obavezno da vas se može kontaktirati, te podatak koje osiguranje želite (lista A ili A+B lista) i način plaćanja premije.
 6. E-mail adresa poželjno je imati radi dostave podataka –

Prijaviti se može i putem telefona - WhatsApp ili Viber-a  na 095 / 507-9151

Sve upite vezano za DZO pošaljite  na osiguranje.dzo@gmail.com