28. KOLOVOZA 2019.
Uvod u medijaciju, radionica, Dubrovnik, 28.8.2019.

Mr. sc. Danica Lisičar održala je u Dubrovniku radionicu na kojoj su polaznici stekli osnovna znanja o medijaciji.