16. RUJNA 2019.
5. radionica u Osijeku

Radionica Dobrobit na poslu: Što učitelji mogu učiniti? je održana 16. rujna 2019. u OŠ „Antun Gustav Matoš“ u Vinkovcima. Dr. sc. Maja Tadić Vujčić je sa sudionicima promišljala o tome kako učitelji doživljavaju svoj posao, koliko su motivirani i angažirani te zbog čega je to važno.