15. STUDENOG 2019.
Okrugli stol Osijek, 15.11.2019.

U OŠ Antuna Mihanovića Osijek u sklopu EU projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ čiji je nositelj Sindikat hrvatskih učitelja održan je okrugli stol na temu „Tehnološki višak nikome ne smije biti „VIŠAK““.

U raspravi su  sudjelovali:

  • mr.sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  • ​Josip Mandurić, predstavnik ravnatelja u Povjerenstvu
  • Aleksandar Lukadinović, član Povjerenstva, predstavnik Sindikata hrvatskih učitelja

Raspravu je moderirala Andreja Dorić, Županijska povjerenica SHU-a za Osječko-baranjsku županiju.