O EU projektu

Sindikat hrvatskih učitelja (SHU) nositelj je projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ koji se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo u travnju ove godine, a aktivnosti će se provoditi kroz 18 mjeseci na razini cijele države.

Posebno smo ponosni u Sindikatu da je upravo naš projekt ocijenjen kao najbolji u sklopu poziva Jačanje socijalnog dijaloga – faza III., a što je na dodjeli ugovora istaknuo i sam ministar rada i mirovinskoga sustava, mr. sc. Marko Pavić.

Zabrinuti izostankom mjera predviđenih Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije usmjerenih na profesionalizaciju učiteljskog zanimanja i poboljšanje općeg materijalnog statusa učitelja, Sindikat je usmjerio projektne aktivnosti na konkretizaciju mjera koje trebaju poboljšati sustav osnovnog obrazovanja i to ne samo zbog zaposlenika u sustavu, već i zbog djece kojima je osnovno obrazovanje temelj za daljnji akademski i stručni razvoj.

Iako se o obrazovanju mnogo govori, pomaci su spori i neznatni. Spor i neučinkovit socijalni dijalog reflektira se ne samo na kvalitetu kolektivnih ugovora već i na provedbu reformi u sustavu koje su nužne i sa stajališta struke prijeko potrebne. Reforme se odgađaju zbog niza proceduralnih razloga, tako da je birokratizacija sustava preuzela dominaciju nad željom za promjenama.

Da bi se unaprijedile obrazovne politike i obrazovne prakse kroz socijalni dijalog i socijalno partnerstvo, Sindikat će među svojim članstvom provesti ispitivanje o kvaliteti radnih odnosa i kvaliteti sustava osnovnog obrazovanja, a sa svrhom donošenja politike utemeljene na dokazima koja će se uputiti na prihvaćanje Vladi RH i resornom ministarstvu. Za unapređenje sustava potrebne su nam konkretne mjere koje se temelje na iskustvu struke, dokazima i činjenicama!

Kroz projekt će se organizirati i mreža miritelja na području 851 škole u kojima djeluje SHU, a kako bi se doskočilo sporosti pravosudnog sustava zbog čega se na razini ustanova stvaraju nepotrebni konflikti koji opterećuju radnu klimu i narušavaju dostojanstvo radnika.

Sindikat inzistira na učinkovitoj provedbi reformi. Na cjelovitoj, a ne na parcijalnoj reformi. U proces se uključujemo na način da ćemo doprinijeti sa provođenjem mjera koje država nije uspjela provesti iako ih je predvidjela Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Zadovoljan radnik ključ je uspješnog i učinkovitog sustava. Samo učinkovit sustav može pružiti našoj djeci budućnost koju zaslužuju!