Uputa MZO-a o obračunu troška prijevoza na posao

Resorno ministarstvo uputilo je u škole uputu o Naknadi troška prijevoza na posao i s posla.

Najvažniji sadržaj iz te upute odnosi se na pojam organiziranog prijevoza:

U prilogu se nalazi dopis u cijelosti te obrazac Izjave o prijevozu.

Naknada troškova prijevoza zaposlenika-uputa

Izjava zaposlenika o načinu dolaska i povratka s posla za 2018.g.