Poziv na tiskovnu konferenciju

ISPOD RADARA – poziv u PDF obliku