Podrška Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara

Hvala na podršci i Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih sestara – medicinskih tehničara!