Objavljena prva tumačenja Povjerenstva za tumačenje TKU-a!

Ovdje možete naći prva objavljena tumačenja:

http://www.mrms.hr/topics/povjerenstvo-za-tumacenje-temeljnog-kolektivnog-ugovora-za-sluzbenike-i-namjestenike-u-javnim-sluzbama/