O sindikatu

Sindikat hrvatskih učitelja sindikat je radnika u osnovnim školama i drugim odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj i radnika Sindikata hrvatskih učitelja. Sindikat hrvatskih učitelja djeluje preko županijskih povjereništava te četiri Područna ureda (u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu).

SHU je najveći granski sindikat u RH koji okuplja preko 26 000 članova u oko 850 podružnica.

Tijela Sindikata su Skupština (75 članova), Veliko vijeće (26 članova), Malo vijeće (do 5 članova), Nadzorni odbor (5 članova), Sud časti (5 članova) i Statutarni odbor (5 članova).

STATUTARNI ODBOR

</p>
<h4>VARAŽDINSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

PETRA LONČARIĆ-ČASAR
VI. OŠ VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
tel: 091424097

</p>
<h4>ZADARSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

ZADARSKA ŽUPANIJA

DARIA ŠVORINIĆ
OŠ VOŠTARNICA
23000 ZADAR
tel: 023212324, 0989257362

</p>
<h4>GRAD ZAGREB</h4>
<p>

GRAD ZAGREB

VLASTA SORIĆ
OŠ MIROSLAVA KRLEŽE
10000 ZAGREB
tel: 014817460, 098707507

SUD ČASTI

</p>
<h4>PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

VLADO DOŠEN
OŠ GORNJA VEŽICA
51000 RIJEKA
tel: 051 269984, 0911522516

</p>
<h4>ZADARSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

ZADARSKA ŽUPANIJA

IVAN HRABROV
OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
23420 BENKOVAC
tel: 0992131138

</p>
<h4>SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

TANJA BULIĆ
OŠ PLOKITE
21000 SPLIT
tel: 021 531048, 0989371469

</p>
<h4>MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

KLAUDIJA MESARIĆ
OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC
Školska ulica 4, Vratišinec
40316 VRATIŠINEC
tel: 098649656

</p>
<h4>GRAD ZAGREB</h4>
<p>

GRAD ZAGREB

Darija Pandžić
OŠ Mato Lovrak Zagreb
10000 ZAGREB
tel: 01 2322 – 485,
091 9018504

NADZORNI ODBOR

</p>
<h4>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

MARIJA ZLATAR
OŠ FRAN KONCELAK
DRNJE
tel: 048 831 330

</p>
<h4>PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

JAN DUPOR
OŠ Vladimira Nazora
Vinodolska ulica 12
51260 Crikvenica
tel: 051/781-091

</p>
<h4>POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

PETAR BEŠLIĆ
OŠ DRAGUTINA LERMANA
34322 BRESTOVAC
tel: 034/ 314 – 002

</p>
<h4>SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

PETAR ŠTAMBUK
OŠ KNEZA BRANIMIRA
D56 218, Donji Muć
21203 Donji Muć
tel: 021/652-114

</p>
<h4>GRAD ZAGREB</h4>
<p>

GRAD ZAGREB

VESNA MLINAR
OŠ KRALJA TOMISLAVA
10000 ZAGREB
tel: 0911911333

MALO VIJEĆE

</p>
<h4>SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ANA HINIĆ, PREDSJEDNICA VELIKOG VIJEĆA
OŠ ŽRNOVNICA
ULICA HRVATSKIH VELIKANA
21251 ŽRNOVNICA
tel: 021/ 472 022

</p>
<h4>ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

DAVOR KOVAČIĆ, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
OŠ RUGVICA
Posavska 2
10370 Rugvica, Dugo Selo
tel: 01 2760-059

</p>
<h4>GRAD ZAGREB</h4>
<p>

GRAD ZAGREB

SANJA ŠPREM, PREDSJEDNICA SHU-a
HEBRANGOVA 20/I
10000 ZAGREB

tel: 01 4855 722, 4855 724

VELIKO VIJEĆE

</p>
<h4>ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

MAJA KARLO
OŠ SAMOBOR
STRAŽNIČKA 14
10430 SAMOBOR
tel: 01 3360 314, 3366 057

</p>
<h4>KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

DINKO PRPIĆ
OŠ M. GUBEC
M. GUPCA 2
49240 GORNJA STUBICA
tel: 049 289 541

</p>
<h4>SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

SANJA BABIĆ
OŠ D. TADIJANOVIĆ
44250 PETRINJA
tel: 0996928300

</p>
<h4>KARLOVAČKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

BISERKA ŠINTIĆ
OŠ BRAĆA SELJAN
V. NAZORA 1
47000 KARLOVAC
tel: 047 615 599

</p>
<h4>VARAŽDINSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

JULIJANA PETRINA
VII. OŠ VARAŽDIN
VARAŽDINSKA 131
42000 VARAŽDIN
tel: 042 641 500

</p>
<h4>KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

BISERKA VEDRIŠ
COOR PODRAVSKO SUNCE
HERCEGOVAČKA 1
48000 KOPRIVNICA
tel: 048 240 340, 240 348

</p>
<h4>PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

LEO ŠEGOTA
OŠ KANTRIDA IZVIĐAČKA 9
51000 RIJEKA
tel: 051 622 255

</p>
<h4>LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

MIRKO SANKOVIĆ
OŠ PLITVIČKA JEZERA
MUKINJE 19
53231 PLITVIČKA JEZERA
tel: 053 774 055, 774 707

</p>
<h4>POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

RANKO JANKOVIĆ
OŠ fra Kaje Adžića
Pleternica Školska bb
34310 Pleternica
tel: 034 275 073, 095 904 0728

</p>
<h4>BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

VERICA LUKAČEVIĆ
OŠ MATE LOVRAKA
M. Benkovića 39
35400 Nova Gradiška
tel: O35/361-933

</p>
<h4>ZADARSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

ZADARSKA ŽUPANIJA

KATA KNEŽEVIĆ
OŠ OBROVAC
23000 OBROVAC
tel: 023 689 059

</p>
<h4>OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

ANDREJA DORIĆ
OŠ DARDA
ŠKOLSKA 9
31326 DARDA
tel: 031 740 519

MIRELA BERLANČIĆ
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH, Osijek Drinska 12A
31000 Osijek
tel: 031 352446, 098 1948070

</p>
<h4>ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

MARINA PAŠKALIN
OŠ Brodarica i OŠ Kistanje
Gomnjanik ulica 100
22010 Brodarica
tel: 022 312 144, 098 506404

</p>
<h4>VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽELJKO ŠKRABO
OŠ ZRINSKIH
ZRINSKOG 13
32221 NUŠTAR
tel: 032 386 648, 388 908

</p>
<h4>SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ANA HINIĆ
OŠ ŽRNOVNICA
ULICA HRVATSKIH VELIKANA
21251 ŽRNOVNICA
tel: 021/ 472 022

LUKA ŽUŽUL
OŠ Tin Ujević Krivodol
Ivana Pavla II 16
21 263 KRIVODOL
tel: 0915667317

</p>
<h4>ISTARSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

ISTARSKA ŽUPANIJA

VLADIMIR MILOŠEVIĆ
OŠ IVANA BATELIĆA
IVANA BATELIĆA 1
52223 RAŠA
tel: 052 874 122

</p>
<h4>DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

KATIJA TAROCCO
OŠ Ivana Gundulića, Dubrovnik
Sustjepanska 4
20000 Dubrovnik
tel: 098 427552, 020 417754

</p>
<h4>MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

DRAŽEN RUŽIĆ
III. OŠ Čakovec
Ivana pl. Zajca 24
40000 Čakovec
tel: 040 328 001

</p>
<h4>GRAD ZAGREB</h4>
<p>

GRAD ZAGREB

ARIANA BOGNER BOROŠ
OŠ Brestje Sesvete
Potočnica 8
10360 Sesvete
tel: 01 2012075, 2012076

ŽELJKO PAVLIĆ
OŠ bana Josipa Jelačića Zagreb
Podgradski odvojak 1
10 000 Zagreb
tel: 099 4317 082

GORDANA MIOTA PLEŠNIK
OŠ Dragutin Domjanić
Gajnice 31
10 000 Zagreb
tel: 099 6078 445

</p>
<h4>BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

MIRJANA POPIĆ
OŠ Trnovitički Popovac, Trnovitički Popovac Trnovitički Popovac 80
43280 Garešnica
tel: 043 531 648, 099 699 3138

</p>
<h4>VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA</h4>
<p>

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

MELITA KLJUČEC
Centar za odgoj i obrazovanje Virovitica
Lj. Gaja 24
33000 Virovitica
tel: 033 721 854

PREDSJEDNICA SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA

PREDSJEDNICA SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA

SANJA ŠPREM
Hebrangova 20/I
10000 Zagreb
tel: 01 4855 722, 4855 724