„Moderni“ socijalni dijalog – Vlada RH prekinula pregovore putem medija

S obzirom na to da je Vlada RH jednostrano prekinula pregovore, i to putem medija, što, u najmanju ruku, predstavlja kršenje Konvencija Međunarodne organizacije rada, Zakona o reprezentativnosti i načela postupanja u dobroj vjeri, Sindikat hrvatskih učitelja oštro osuđuje ovakav jednostrani čin.

Medijske objave Vlade RH i resornog ministarstva nemaju uporište niti u jednom važećem propisu te se ne mogu smatrati postupanjem u dobroj vjeri. Naglašavamo, Sindikat hrvatskih učitelja nije zaprimio nikakvu službenu obavijest o prekidu pregovora već je o istome saznao iz medija.

Posebno valja napomenuti da su pokrenuta dva upravna spora, jedan od strane tužitelja Sindikata Preporod, a drugi od strane tužitelja NSZSSH (u oba je tuženik Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti). Sporovi se vode od samog početka pregovora i to, do sada, Vladi RH nije bila prepreka za pokretanje i vođenje pregovora.

Osobito valja naglasiti da Sindikat hrvatskih učitelja nije pokretač tih upravnih sporova te se svim snagama bori za prava zaposlenika i bolje uvjete rada te bolje obrazovanje no konstantno se na nas vrši pritisak, a ovakvim postupcima Vlade RH želi nas se onemogućiti u borbi za položaj zaposlenika sustava za odgoj i obrazovanje.

Iako, ponavljamo, nismo pokretači tužbi, i iako su oba sindikata izgubila sporove u prvom stupnju, smatramo da Vlada ne može i ne smije indirektno ucjenjivati sindikate (i one koji su pokrenuli tužbe, sada i žalbe, a i nas) s nastavkom pregovora tek nakon pravomoćnog okončanja tih sporova. Smatramo da bi, eventualno povlačenje žalbi, u svrhu nastavka pregovora, predstavljalo kršenje načela slobode govora i drugih temeljnih ljudskih prava te načela demokratskog poretka.

Također, ovakvim postupkom Vlade RH, se nama, koji niti smo pokretači tužbi, onemogućava pregovaranje makar smo najveći reprezentativni sindikat u Republici Hrvatskoj, a čime se direktno onemogućava ugovaranje prava za sve zaposlenike osnovnoškolskog sustava u Republici Hrvatskoj.

Stoga apeliramo na Vladu RH i  pravne službe ministarstava da hitno stanu s kršenjem međunarodnih konvencija i zakona te da nastave pregovore u što skorijem roku jer je pitanje kada će uopće pravomoćne sudske odluke biti donesene te se zaposlenici osnovnoškolskih ustanova za odgoj i obrazovanje opet dovode u neizvjesnu situaciju, a materijalni i nematerijalni položaj dovodi se u pitanje.

 

Upravo iz svih gore navedenih razloga,

dana 12. veljače 2018. godine u 10,00 sati,

u Matici hrvatskih sindikata,

Sindikat hrvatskih učitelja organizira tiskovnu konferenciju na temu:

Moderni“ socijalni dijalog – Vlada RH prekinula pregovore putem medija

 

IZLAGATELJI:

Sanja Šprem – predsjednica SHU-a

Ana Tuškan – glavna tajnica SHU-a

Mladen Gajski – odvjetnik