Međunarodna suradnja

Delegacija Hizmet-iş unije sindikata javnih službi iz Turske u sastavu Celal YILDIZ, Ahmed HALFAYA, Ziya UZUN i Muhammed Talha KANDIL bili su u službenom posjetu Sindikatu hrvatskih učitelja.

Posjet je upriličen u sklopu program Europske unije Sivil Düşün koji je pokrenula Delegacija Europske unije u Turskoj krajem 2012. godine u svrhu potpore civilnom društvu. Program podržava aktiviste, organizacije civilnog društva, mreže i platforme.
Sivil Düşün osmišljen je za jačanje struktura i vrijednosti participativne demokracije. Programske potpore otvorene su za sve aktivnosti koje nastoje pridonijeti jačanju demokratskih vrijednosti, a temelje se na strogim načelima poštene konkurencije, jednakih mogućnosti i transparentnosti.

U sklopu projektnih aktivnosti za goste su organizirane posjete i razgovori u Matici hrvatskih sindikata i u našoj središnjici.