Krećemo u nove izazove!

Svima Vama, učiteljima i ostalim zaposlenicima, koji svakodnevno živite školu i

školu činite živom, želimo uspješnu školsku godinu!