Najava prosvjeda – SOCIJALNI DIJALOG, A NE MONOLOG!

Sindikat hrvatskih učitelja je 16. veljače 2018., na sjednici Velikog vijeća, donio odluku o provođenju niza industrijskih akcija. Obavijesti o vremenu, mjestu i sadržaju slijede.

Očekujemo vas!

 

 

Sastanak u OŠ Gvozd

U četvrtak 15. veljače 2018. godine održan je sastanak u OŠ Gvozd. Članovi podružnice i zaposlenici škole upoznati su s pravima iz Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama te sindikalnim aktualnostima. Pravnica Dajana Krnek i glavna tajnica Ana Tuškan odgovorile su na upite i savjetovale zaposlenike u vezi sa zaštititom prava. Na sastanku su bile prisutne županijska povjerenica Sanja Babić i Irena Greblički, voditeljica Područnog ureda Zagreb.

Povjerenstvo za tumačenje TKU-a započelo s radom

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 7. prosinca 2017. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se od 1. prosinca 2017.  Temeljni kolektivni ugovor dostupan je poveznici.

Zajedničko Povjerenstvo:

 • daje tumačenje odredaba TKU-a
 • daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka TKU-a
 • prati izvršavanje i izvještava obje strane o kršenju TKU-a
 • obavlja druge poslove određene TKU-om.

Povjerenstvo ima šest članova od kojih svaka Ugovorna strana imenuje tri člana.  Predsjednik Povjerenstva je Branimir Mihalinec, a za zamjenicu predsjednika imenovana je  Marija Pećanac.

Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu imenovani su:

 • Stipe Mamić, član / Tanja Malinac, zamjenik člana
 • Matija Kikelj, član / Sanda Pipunić, zamjenik člana
 • Marija Pećanac, član / Kristina Hrgar, zamjenik člana

Za predstavnike Sindikalne strane potpisnice Ugovora, imenovani su:

 • Branimir Mihalinec,  član/  Anica Prašnjak, zamjenik člana
 • Tajana Drakulić, član / Mirela Matijević Erceg, zamjenik člana
 • Mirela Bojić, član, / Ana Tuškan, zamjenik člana

Sjedište Povjerenstva je mjesto predsjednika Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi poslovnik o radu. Odluke u formi tumačenja, Povjerenstvo donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva.

Ako se Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredaba TKU-a, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Članovi Povjerenstva sporazumjet će se o izboru neutralnog stručnjaka kao i o određivanju roka u kojem isti treba donijeti odluku. Tumačenje neutralnog stručnjaka, Povjerenstvo je dužno prihvatiti kao svoje tumačenje.

Upiti se podnose na obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici.

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: tumacenje.tku@mrms.hr.

Tumačenja Povjerenstva redovito se objavljuju na web stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava: http://www.mrms.hr/.

 

Obrazac za postavljanje upita zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama

 

Poslovnik-o-radu-zajedničkog-Povjerenstva

Podrška SVIZ-u (Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije)

Dajemo punu podršku našim slovenskim kolegicama i kolegama u njihovoj borbi za bolji položaj prosvjete!

PISMO PODRŠKE

O razlozima za njihov štrajk i zahtjevima sindikata možete doznati ovdje:

http://www.poslovni.hr/svijet-i-regija/veliki-strajk-u-sloveniji-oko-37-tisuca-djelatnika-je-u-strajku-337609

Povjerenstvo za tumačenje TKU-a

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA POVJERENSTVA ZA TUMAČENJE TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Jučer, 12. veljače 2018. godine,  održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Branimir Mihalinec imenovan je predsjednikom Povjerenstva, a zamjenikom predsjednika imenovana je Marija Pećanac (Ministarstvo zdravstva), a izabrani su na vrijeme od 6 mjeseci.

Na sjednici je usuglašen tekst Poslovnika o radu Povjerenstva koji će biti usvojen i potpisan na idućoj sjednici koja je dogovorena za četvrtak, 15. veljače 2018. u 9:00 sati. Na navedenoj sjednici bit će potrebno dogovoriti još i niz tehničkih i operativnih pitanja.

Na toj sjednici će se otvoriti i jedinstvena e-mail adresa na koju će Povjerenstvo zaprimati upite (adresa će biti kreirana u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava).

Poslovnik predviđa, kao svoj sastavni dio, i obrazac za postavljanje upita Povjerenstvu koji će, kao i adresa na koju se upiti dostavljaju te druge relevantne informacije vezane za rad Povjerenstva, nakon četvrtka biti objavljeni na web stranicama MRMS-a.

Zahtjev za nastavkom pregovora za GKU

Nakon jednostranog prekida pregovora za GKU, a bez ikakve obavijesti od našeg socijalnog partnera, danas smo uputili zahtjev za nastavkom pregovora.

Dopis prenosimo u cijelosti:

Dopis SHU – zahtjev za nastavak pregovora

Medijske objave:

https://aktualno.hr/pogledajte-kako-je-varazdinka-na-celu-najjaceg-sindikata-odrzala-lekciju-vladi-ministrici-divjak-porucila-da-je-izgubila-kompas/

https://www.prvi.hr/prvi-hr/top-stories/sindikat-ucitelja-vladi-hitno-nastavite-pregovore-ili-slijede-akcije

http://ebrod.net/m/vijest.php?id=22698

Povjerenstvo za tumačenje odredba i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

OSNOVANO

Povjerenstvo za tumačenje odredba i praćenje primjene

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

NO PRVI SE SASTANAK JOŠ UVIJEK IŠČEKUJE  

 

UVODNO – ZASTOJI U IMENOVANJIMA

Nakon mnogih upita i požurivanja, tek 10. siječnja 2018. godine pozvani smo od Ministarstva rada i mirovinskog sustava (u nastavku: MRMS) na imenovanje predstavnika sindikata javnih službi u zajedničko Povjerenstvo za tumačenje odredba i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/2017). Obavijest o imenovanju predstavnika i njihovih zamjenika bili smo dužni dostaviti MRMS-u najkasnije do petka, 19. siječnja 2018. godine, što smo i učinili 18. siječnja 2018. godine i to suglasnošću 10 od 11 sindikata javnih službi o našim imenovanim predstavnicima i zamjenicima.

Nakon dostavljenog usuglašenog zajedničkog prijedloga 10 od 11 sindikata javnih službi, naše je zajedničko imenovanje vraćeno sa mišljenjem MRMS-a da imenovanje predstavnika sindikata javnih službi u zajedničko Povjerenstvo za tumačenje odredba i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (u nastavku: TKU) mora biti potpisano od svih 11 reprezentativnih sindikata koji su sklopili TKU.

Takav stav u suprotnosti je sa Zakonom o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata jer je logično da se povjerenstvo može imenovati upravo onom većinom koja je dovoljna i za potpisivanje samog TKU-a, a zbog ovakvih odugovlačenja najveću štetu trpjeli su i trpe upravo zaposlenici.

Nakon ponovljene argumentacije te nakon što se i to nepotrebno odugovlačenje riješilo, na sjednici Vlade RH održanoj 24. siječnja 2018.g. imenovani su i predstavnici Vlade RH.

Tako su kao članovi i zamjene članova Povjerenstva predstavnika sindikata javnih službi imenovani:

 1. Branimir Mihalinec (ispred NSZSŠH) – član; Anica Prašnjak (ispred HSSMS-MT) – zamjenik člana
 2. Tajana Drakulić (ispred SSZSSH) – član; Mirela Matijević Erceg (ispred NSZSŠH) – zamjenik člana
 3. Mirela Bojić (ispred NSZVO) – član; Ana Tuškan (ispred SHU) – zamjenik člana

dok su kao članovi i zamjene članova Povjerenstva predstavnika Vlade RH imenovani:

 1. Stipe Mamić – član; Tanja Malinac – zamjenik člana
 2. Marija Pećanac – član; Kristina Hrgar – zamjenik člana
 3. Matija Kikelj – član; Sanda Pipunić – zamjena člana

Prvi sastanak Povjerenstva još uvijek nije održan, a kako se trenutno „lome koplja“ oko neriješenih pitanja prijevoza, i dalje inzistiramo da upravo to bude razlog za HITNO održavanje sjednice Povjerenstva, a ne za konstantno odgađanje iste. Zaposlenici ne smiju trpjeti štetu zbog neorganiziranosti sustava, a izgledno je da se upravo to i događa.

„Moderni“ socijalni dijalog – Vlada RH prekinula pregovore putem medija

S obzirom na to da je Vlada RH jednostrano prekinula pregovore, i to putem medija, što, u najmanju ruku, predstavlja kršenje Konvencija Međunarodne organizacije rada, Zakona o reprezentativnosti i načela postupanja u dobroj vjeri, Sindikat hrvatskih učitelja oštro osuđuje ovakav jednostrani čin.

Medijske objave Vlade RH i resornog ministarstva nemaju uporište niti u jednom važećem propisu te se ne mogu smatrati postupanjem u dobroj vjeri. Naglašavamo, Sindikat hrvatskih učitelja nije zaprimio nikakvu službenu obavijest o prekidu pregovora već je o istome saznao iz medija.

Posebno valja napomenuti da su pokrenuta dva upravna spora, jedan od strane tužitelja Sindikata Preporod, a drugi od strane tužitelja NSZSSH (u oba je tuženik Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti). Sporovi se vode od samog početka pregovora i to, do sada, Vladi RH nije bila prepreka za pokretanje i vođenje pregovora.

Osobito valja naglasiti da Sindikat hrvatskih učitelja nije pokretač tih upravnih sporova te se svim snagama bori za prava zaposlenika i bolje uvjete rada te bolje obrazovanje no konstantno se na nas vrši pritisak, a ovakvim postupcima Vlade RH želi nas se onemogućiti u borbi za položaj zaposlenika sustava za odgoj i obrazovanje.

Iako, ponavljamo, nismo pokretači tužbi, i iako su oba sindikata izgubila sporove u prvom stupnju, smatramo da Vlada ne može i ne smije indirektno ucjenjivati sindikate (i one koji su pokrenuli tužbe, sada i žalbe, a i nas) s nastavkom pregovora tek nakon pravomoćnog okončanja tih sporova. Smatramo da bi, eventualno povlačenje žalbi, u svrhu nastavka pregovora, predstavljalo kršenje načela slobode govora i drugih temeljnih ljudskih prava te načela demokratskog poretka.

Također, ovakvim postupkom Vlade RH, se nama, koji niti smo pokretači tužbi, onemogućava pregovaranje makar smo najveći reprezentativni sindikat u Republici Hrvatskoj, a čime se direktno onemogućava ugovaranje prava za sve zaposlenike osnovnoškolskog sustava u Republici Hrvatskoj.

Stoga apeliramo na Vladu RH i  pravne službe ministarstava da hitno stanu s kršenjem međunarodnih konvencija i zakona te da nastave pregovore u što skorijem roku jer je pitanje kada će uopće pravomoćne sudske odluke biti donesene te se zaposlenici osnovnoškolskih ustanova za odgoj i obrazovanje opet dovode u neizvjesnu situaciju, a materijalni i nematerijalni položaj dovodi se u pitanje.

 

Upravo iz svih gore navedenih razloga,

dana 12. veljače 2018. godine u 10,00 sati,

u Matici hrvatskih sindikata,

Sindikat hrvatskih učitelja organizira tiskovnu konferenciju na temu:

Moderni“ socijalni dijalog – Vlada RH prekinula pregovore putem medija

 

IZLAGATELJI:

Sanja Šprem – predsjednica SHU-a

Ana Tuškan – glavna tajnica SHU-a

Mladen Gajski – odvjetnik