Sastanci u podružnicama

U srijedu, 16. svibnja održani su sastanci sa članovima podružnica u I. OŠ Bjelovar i OŠ Braća Radić, Područna škola Bakovčica u Koprivničko-križevačkoj županiji. Članovi su upoznati sa novostima iz novog granskog kolektivnog ugovora, a u razgovoru sa pravnom službom SHU-a riješena su mnoga pitanja i pruženi savjeti koji će im pomoći u radu.

Četvrti skup sindikata javnih službi – Rijeka, 18.5.2018.

Danas je u Rijeci na Građevinskom fakultetu održan 4. regionalni sastanak povjerenika sindikata javnh službi.

I ovaj je skup bio iznimno posjećen i tako još jednom naglasio važnost teme – povećaje osnovice za plaće u javnim službama.

Sada nas očekuju pregovori za osnovicu za plaće u javnim službama, pregovori u kojima ćemo argumentirano upozoriti na zaostajanje naših plaća za drugim plaćama u zemlji.

Treći skup sindikata javnih službi – Osijek, 16.5.2018.

Za povjerenike iz Osijeka i okolnih regija danas je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održan treći  skup sindikata javnih službi.

Kao i na prethodna dva, povjerenici su svojim odazivom na ovaj skup pokazali koliko je povećaje osnovice plaća u javnim službama važno za sve zaposlenike.

Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja – priopćenje za javnost

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

SINDIKATU HRVATSKIH UČITELJA DODIJELJENO 1,2 MILIJUNA KUNA IZ EUROPSKIH FONDOVA

 

Sindikat hrvatskih učitelja (SHU) najveći je granski sindikat u Republici Hrvatskoj i zastupa više od 25.000 zaposlenih u sustavu osnovnog obrazovanja. SHU vodi brigu o materijalnom položaju zaposlenih u 851 školi koje se nalaze diljem RH i jedini je reprezentativan sindikat u sustavu osnovnog obrazovanja.

SHU nositelj je projekta „Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osnovnog obrazovanja“ koji se provodi u sklopu Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo u travnju ove godine, a aktivnosti će se provoditi kroz 18 mjeseci na razini cijele države. Posebno smo ponosni u Sindikatu da je upravo naš projekt ocijenjen kao najbolji u sklopu poziva Jačanje socijalnog dijaloga – faza III., a što je na dodjeli ugovora istaknuo i sam ministar rada i mirovinskoga sustava, mr. sc. Marko Pavić.

Zabrinuti izostankom mjera predviđenih Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije usmjerenih na profesionalizaciju učiteljskog zanimanja i poboljšanje općeg materijalnog statusa učitelja, Sindikat je usmjerio projektne aktivnosti na konkretizaciju mjera koje trebaju poboljšati sustav osnovnog obrazovanja i to ne samo zbog zaposlenika u sustavu, već i zbog djece kojima je osnovno obrazovanje temelj za daljnji akademski i stručni razvoj.

Iako se o obrazovanju mnogo govori, pomaci su spori i neznatni. Spor i neučinkovit socijalni dijalog reflektira se ne samo na kvalitetu kolektivnih ugovora već i na provedbu reformi u sustavu koje su nužne i sa stajališta struke prijeko potrebne. Reforme se odgađaju zbog niza proceduralnih razloga, tako da je birokratizacija sustava preuzela dominaciju nad željom za promjenama.

Da bi se unaprijedile obrazovne politike i obrazovne prakse kroz socijalni dijalog i socijalno partnerstvo, Sindikat će među svojim članstvom provesti ispitivanje o kvaliteti radnih odnosa i kvaliteti sustava osnovnog obrazovanja, a sa svrhom donošenja politike utemeljene na dokazima koja će se uputiti na prihvaćanje Vladi RH i resornom ministarstvu. Za unapređenje sustava potrebne su nam konkretne mjere koje se temelje na iskustvu struke, dokazima i činjenicama!

Kroz projekt će se organizirati i mreža miritelja na području 851 škole u kojima djeluje SHU, a kako bi se doskočilo sporosti pravosudnog sustava zbog čega se na razini ustanova stvaraju nepotrebni konflikti koji opterećuju radnu klimu i narušavaju dostojanstvo radnika.

Sindikat inzistira na učinkovitoj provedbi reformi. Na cjelovitoj, a ne na parcijalnoj reformi. U proces se uključujemo na način da ćemo doprinijeti sa provođenjem mjera koje država nije uspjela provesti iako ih je predvidjela Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Zadovoljan radnik ključ je uspješnog i učinkovitog sustava. Samo učinkovit sustav može pružiti našoj djeci budućnost koju zaslužuju!

 

KONTAKT ZA MEDIJE:                                       Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja

Alen Špiler

091 422 22 80

alen@spilerpartner.com

 

Priopćenje_Sindikatu hrvatskih učitelja dodijeljeno 1,2 milijuna kuna iz EU fondova

Potpisan GKU

Danas je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisan Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama koji će se primjenjivati od 1. svibnja 2018.

Izjava predsjednice SHU-a, Sanje Šprem:

Izjava ministrice Blaženke Divjak:

 

Potpisana Dopuna TKU-a

Danas su sindikati javnih službi potpisali Dopunu Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Potpisanim su osigurava neupitnost neto iznosa naknade za prijevoz (čl. 66. TKU-a).

Iako nikad te naknade nisu bile u bruto nego u neto iznosu, Vlada je pokušala to iskoristiti kao pritisak/ucjenu u aktualnim pregovorima. Kako su se sindikalni argumenti pokazali neoborivima, a odlučnost neupitnom, Vlada RH morala je popustiti i potpisati ovakvu Dopunu TKU-a.

Dopuna će se primjenjivati od dana važenja TKU-a, 1. prosinca 2017.

 

Prijevoz na posao – čl. 66. TKU-a

Kako je  dana 7. svibnja 2018. godine Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama objavilo tumačenja: 15/18, 16/18, 17/18, 18/18 i 19/18 vezana uz pitanja ne/organiziranog prijevoza, to je zaposlenicima koji su bili zakinuti za isplatu 1 kn po kilometru, poslodavac dužan nadoknaditi razliku u neisplaćenom dijelu troška prijevoza te stoga u privitku dostavljamo Zahtjev za isplatu naknade neisplaćenog dijela troška prijevoza.

Naime, kako je svima poznato, na terenu se dogodila velika neujednačenost koju je izazvala obvezujuća uputa MZO-a koja je bila u protivnosti sa samim TKU-om (što sada potvrđuju i sama tumačenja).

Stoga, uzevši u obzir da je, prije donošenja tumačenja Povjerenstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo svim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama obvezujuću uputu o načinu isplate troškova prijevoza neusklađenu s TKU-om, to oni zaposlenici kojima su troškovi prijevoza obračunavati po njoj, ne smiju imati štetne posljedice te od njih poslodavci ne mogu samoinicijativno od plaće uskraćivati dio isplaćenih sredstava za troškove prijevoza.

Kako smo s terena dobili informacije da je nekim zaposlenicima, bez njihove suglasnosti, „skinut“ određeni iznos od plaće, dostavljamo i zahtjev za povrat, izvansudskim putem, uskraćenog dijela plaće.

Nakon objavljenih, obvezujućih tumačenja TKU-a, takve se situacije više ne bi smjele događati u praksi te stoga apeliramo na sve ustanove da dobrovoljno isplate zaposlenicima koji nemaju organiziran prijevoz (a koji nisu dobivali 1 kn po kilometru), razliku u naknadi troška prijevoza, mirnim izvansudskim putem, kako ne bi došlo do dodatnih komplikacija, kako za poslodavce, tako i za zaposlenike na čijim se leđima već predugo prelamaju  nepravilnosti u praksi.

Također, upozoravamo poslodavce da zaposlenicima samoinicijativno ne smiju ustezati dio plaće radi povrata ranije isplaćenog troška prijevoza jer time čine teži prekršaj propisan odredbama Zakona o radu.

Ujedno, svjesni smo da će ovi zahtjevi prouzročiti mnoge komplikacije za računovodstva škola i upravo je to još jedan od razloga zašto ćemo krenuti sa zahtjevima za povećanje njihovih koeficijenta.

Čekaju nas akcije na mnogo fronti, no tu smo da se izborimo kako se ovakve i slične situacije više ne bi događale u praksi.

Zahtjev za isplatu razlike naknade troška prijevoza

Zahtjev za povrat uskraćenog dijela plaće

 

International Congress on Human, Labour and Global Competition, İstanbul

Međunarodni kongres o ljudskim, radnim i globalnim natjecanjima koji su zajednički organizirali Konfederacija sindikata javnih službenika (Memur-Sen) i Institut javne uprave za Tursku i Bliski Istok (TODAİE) održan je u Istanbulu uz sudjelovanje 286 sindikalnih predstavnika 154 sindikata iz 105 zemalja.

http://eng.memursen.org.tr/international-congress-on-human-labour-and-global-competition-was-held-in-istanbul

Predstavnici sindikta iz cijelog svijeta okupili su se u Istanbulu kako bi razgovarali o problemima koje čovječanstvo doživljava i tražili rješenja istih.

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, Sanja Šprem, bila je član Odbora za deklaracije s kongresa te je prezentirala završne deklaracije kongresa. Također, bila je i predavač na temu “Ending Violence and Harassment at Work”.

Tekst deklaracije donosimo u prilogu: DeklaracijaO izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

U jučerašnjem Dnevniku HRT-a bilo je riječi o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je s jučerašnje sjednice Vlade RH upoćen u daljnju proceduru.

Izjavu o najavljenim izmjenama dala je i predsjednica SHU-a, Sanja Šprem (od 25:20 minute dnevnika):

http://www.hrt.hr/enz/dnevnik/443116/

.