Veliki problemi i mali pomaci u sustavu odgoja i obrazovanja

Jučer, dana 25. srpnja 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je sastanak s ministricom Divjak.
Svrha sastanka bila je otvoriti bitna pitanja te iznaći rješenja za neke od gorućih problema u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.
Tako se razgovaralo o problemu određivanja organizacijskih viškova u školama jer ne postoji ujednačena praksa u izboru zaposlenika koji ulaze u kriterije za određivanje organizacijskih viškova, a osobito kada se ustanova sastoji od matične i jedne ili više područnih škola.
Ujednačavanja prakse oko ovog pitanja već je dugo u fokusu, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje se jedino odazvalo na naš poziv da se pokuša riješiti taj problem, očitovalo se da će u kraćem roku školama dati obavijest o tome kao bi bilo poželjno postupati radi ujednačavanja prakse te stvaranja jednakih uvjeta za sve zaposlenike.
Na prošli sastanak, naime, bili su pozvani predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava i nisu se odazvali na naš poziv, dok su predstavnici Prosvjetne inspekcije i Ministarstva hrvatskih branitelja odgovorili da su spriječeni u sudjelovanju.
Ako želimo organiziran i transparentan sustav, volja za rješavanjem toga pitanja morala bi postojati na svim razinama.
Druga je tema sastanka bila problematika novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u nastavku: Zakon) koji je nedavno izglasan u Hrvatskom saboru.
Ministrica je naglasila kako će ustanove za odgoj i obrazovanje dobiti upute što sve moraju obuhvaćati novi Pravilnici koji će sadržavati kriterije za zapošljavanje, kako bi se izbjegla samovolja i stvorio transparentan sustav koji će omogućiti jednake uvjete za pristup radnom mjestu svim kandidatima. Ti Pravilnici, temeljeni na izmijenjenom članku 105. st. b) Zakona, navodno, će omogućavati školama da same procijene koji su kandidati za posao potrebniji za rad u određenoj školi.
Novi Zakon još nije objavljen te će vrijeme pokazati koliko će ove, 13. (trinaeste!), izmjene i dopune doprinijeti rješavanju problema u sustavu, a koliko će novih problema isti zakon donijeti. Stoga moramo biti spremni reagirati i izboriti se za bolji i kvalitetniji sustav u kojem će boljitak učenika te zaposlenika biti glavni cilj, a ne glavne žrtve ishitrenih promjena.
Jedna od tema sastanka bila je i rad prosvjetne inspekcije (u smislu prijava te kontrole poštivanja prava i obveza iz kolektivnih ugovora).
Od predstavnika MZO-a je naglašeno kako se ove godine Zakon o prosvjetnoj inspekciji neće mijenjati jer je to predviđeno za iduću kalendarsku godinu mada je to SHU mjesecima ranije prijavio kao jednu od bitnih tema za rad Gospodarskog-socijalnog vijeća.
Pitanje rada prosvjetne inspekcije bitno je iz mnogih aspekata, od kojih je jedan svakako kontrola ispunjavanja obveza iz kolektivnih ugovora, što je do sada prosvjetna inspekcija ignorirala te po pitanjima njegovog kršenja nije reagirala.
Također, razgovaralo se o statusu stručnih suradnika u ustanovama za odgoj i obrazovanje, a osobito o člancima 12. i 13. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama za odgoj i obrazovanje, odnosno o dodatcima za posebne uvjete rada. Bilo je riječi i o analizi koju smo provodili po pitanju broja stručnih suradnika u sustavu sa 30 i više godina radnog staža te smo pokušali iznaći načine i modalitete rješavanja problema isplate dodataka i pitanja njihovog statusa. Predstavnici MZO-a također su postavili pitanje povrata neutemeljeno isplaćivanih iznosa, no mi smo naglasili kako zaposlenici ne mogu snositi krivnju za eventualne neutemeljene isplate i da se hitno mora iznaći rješenje što će, po svemu sudeći, biti moguće najranije u jesen.
Na postavljeni upit predstavnika Sindikata hrvatskih učitelja namjerava li, u skorijem roku, MZO dati svoje očitovanje na preko 650 pravno utemeljenih zahtjeva za povećanje koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta tajnika i računovođa, MZO se očitovalo pozitivno te su najavili svoje očitovanje u što skorijem roku poslati Vladi RH i o tome nas izvijestiti.
Podsjećamo da je isključivo Vlada RH ta koja mijenja Uredbu o koeficijentima složenosti poslova te su oni ti koji moraju osigurati dodatna sredstva, a ne lopticu stalno prebacivati jedni na druge. Mi ćemo ustrajati u svom zahtjevu jer MZO veći dulji niz godina potvrđuje da je isti opravdan, no da nema sredstava.
Iz svega navedenog, očito je da za borbu ima i više nego dovoljno razloga, no samo zajednički i zalaganjem jednih za druge, moći ćemo oslabiti jednu od taktika Vlade „zavadi pa vladaj“ te postići uvjete rada koji su bolji za sve u sustavu odgoja i obrazovanja.

Čeka nas vruća jesen – borba za veću osnovicu!

SVIM POVJERENICIMA I ČLANOVIMA

SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI IZ REDOVA

MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

Zagreb, 16. srpnja 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

 

tijekom travnja i svibnja ove godine, putem Vjesnika javnih službi te održana četiri regionalna sastanka povjerenika javnih službi (Zagreb, Osijek, Split i Rijeka) informirali smo vas o problematici predstojećih pregovora za osnovicu za plaće u javnim službama, trendovima zaostajanja plaća javnih službenika za drugim sektorima, perspektivi rasta plaća te prioritetima Vlade za iduće razdoblje. Najavili smo tada da pregovori o osnovici, sukladno važećim odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju započeti u svibnju ili lipnju, prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje. Komunicirali smo već tada s vama i naše rezerve po tom pitanju, naglašavajući da će Vlada vrlo vjerojatno odugovlačenjem pokušati izbjeći pregovore u lipnju (zbog kraja školske godine i straha od mogućeg štrajka u to vrijeme). Pretpostavili smo da će pregovore htjeti prebaciti na jesen, kada smjernice ekonomske i fiskalne politike već budu usvojene.

Dogodilo se upravo tako. Metodološka radna skupina koja je trebala pripremiti analitičku podlogu za pregovore i započeti s radom još u siječnju ove godine, i unatoč konstantnim zahtjevima sindikata javnih službi održala je svoj prvi sastanak tek 19. lipnja 2018. godine. Drugi sastanak Metodološke radne skupine najavljen je za 17. srpnja 2018. godine. Koliko će sastanaka te Radne skupine još biti i kada će formalno započeti pregovori još uvijek nije poznato. Vlada RH još uvijek nije imenovala ni svoj pregovarački odbor za pregovore o osnovici za plaće u javnim službama, što jasno govori o tome da prije rujna Vlada RH i sindikati neće po tom pitanju sjesti za stol.

Nažalost, još jednom se pokazalo da s druge strane imamo ljude koji ne mogu i ne žele poštivati ono što je dogovoreno i potpisano, s kojima se niti jedni pregovori ne mogu kvalitetno pripremiti, a kamoli voditi. I ovo opet ukazuje na činjenicu da Vlada RH i ove godine ima druge prioritete te da nas u rujnu čeka teška borba za cijenu rada u javnim službama.

Svjesni činjenica i podataka o zaostajanju naših plaća za drugim plaćama u zemlji i prepoznajući ovu godinu kao najpovoljniji trenutak za snažan otpor tome, sve naše aktivnosti planirat ćemo za rujan. Moramo ostati svjesni nepravde koja se nanosi zaposlenicima u javnim službama te na jesen biti spremni svim raspoloživim sredstvima izboriti se za naša prava. Sve do usvajanja Državnog proračuna za iduću godinu ponovno ćemo biti u prilici napraviti ozbiljan pritisak na Vladu i zauzeti se za pravednu cijenu našeg rada. Tu priliku ne trebamo i ne smijemo propustiti!

Vilim Ribić, predsjednik Matice, v. r.

Mirela Bojić, glavna tajnica, v. r.

Obavijest o pregovorima za osnovicu za plaće povjerenicima i članovima sindikata

Ispod radara

Sindikat hrvatskih učitelja danas, 13.7.2018.,  je ispred Sabora RH održao tiskovnu konferenciju naziva „Ispod radara“ o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Predsjednica Sanja Šprem i glavna tajnica Ana Tuškan govorile su o svim lošim rješenjima takvoga zakona po zaposlenike u osnovnim školama. Također su zastupnicima podijeljeni letci sa svim štetnim posljedicama toga zakona.

Na taj smo način pokušali apelirati na zdrav razum te argumentirano upozoriti najviše zakonodavno tijelu u RH na posljedice takvog načina i ovakvog tajminga za izmjene zakona koji regulira sustav neophodan ne samo za provođenje reforme već i za budućnost čitave zemlje.

Na žalost, kao i mnogo puta u lijepoj našoj, svi argumenti, svo nezadovoljstvo i sav naš angažman nisu bili dovoljni da se nadjačaju kojekakvi partikularni i ini interesi … Sabor je izglasao Zakon upravo onakav kakav su zamislili političari, onaj koji nije rezultat rada i mišljenja struke i javne rasprave!

Možda bismo se svi mi, a pogotovo oni koji svima nama kroje naše živote, privatne i poslovne, mogli ugledati na naše nogometaše koji su zajedništvom, trudom i međusobnim uvažavanjem, Snagom i Htijenjem postigli izniman Uspjeh!

Očitovanje SHU-a na Nacrt konačnog prijedloga Zakona

U prilogu donosimo očitovanje Sindikata hrvatskih učitelja na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji je Vlada RH uputila u saborsku proceduru (Nacrt u PRILOGU).

Naše očitovanje bit će dostavljeno i Saboru RH te resornom Ministarstvu.

Očitovanje – PDF oblik

Tumačenje GKU-a

Objavljena su prva tumačenja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

Pogledajte ih OVDJE.

Očitovanje na zahtjev Sindikata Preporod

Sindikat Preporod uputio je Vladi RH i Sindikatu hrvatskih učitelja svoj Zahtjev, pa se Sindikat hrvatskih učitelja očituje kao u privitku:

Očitovanje na zahtjev Sindikata Preporod – PDF

Medijske objave:

https://www.vecernji.hr/vijesti/sindikat-hrvatskih-ucitelja-u-preporodu-su-pobrkali-loncice-1254600

https://www.24sata.hr/news/sindikat-hrvatskih-ucitelja-u-preporodu-pobrkali-loncice-579723

http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/sindikat-hrvatskih-ucitelja-u-preporodu-su-pobrkali-loncice-1185591/

Zadarski sindikalci upozoravaju na rastuće nasilje nad učiteljima i profesorima

Nastavnici i učitelji u osnovnim i srednjim školama su najugroženija struka u hrvatskim javnim službama, a to posebice dolazi do izražaja u vrijeme zaključivanja ocjena. Nedovoljno svjesni da je ocjena ekvivalent znanja koje je učenik pokazao, roditelji često traže od nastavnika bolju ocjenu za svoje dijete, a neki u tim zahtjevima prijeđu granicu uljuđenog razgovora te se upuste u vrijeđanje, prijetnje pa čak i fizičke nasrtaje.

Članak Zadarskog lista u cijelosti pročitajte OVDJE.

Očitovanje Vlade RH na zahtjeve za izmjenu koeficijenta složenosti poslova tajnika i računovođa

Sindikat hrvatskih učitelja podnio je Vladi Republike Hrvatske više od 600 argumentiranih zahtjeva za izmjenu koeficijenata složenosti poslova tajnika i voditelja računovodstava/računovodstvenih referenata u ustanovama za odgoj i obrazovanje.

Svaki je zahtjev zasebno argumentiran te obuhvaća pravne temelje za izmjenu koeficijenata i dodatan opis uvjeta rada i opsega poslova.

Rad ustanova za odgoj i obrazovanje u velikoj mjeri ovisi o radu tajništva i računovodstva kojima se opseg posla, složenost poslova te razina odgovornosti znatno povećala u zadnjih 10-ak godina te je jasno vidljivo da su svi ti poslovi iznimno zahtjevni, a premalo cijenjeni.

Upravo zato, odlučili smo se pokrenuti akciju za povećanje koeficijenata za tajnike i voditelje računovodstva/računovodstvene referente.

Zahtjevi su predani prije donošenja Smjernica fiskalne i ekonomske politike, a sve kako bi ih moglo uvrstiti u proračun za naredno razdoblje.

Još 2012. godine, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, svjesno da je tajnicima i računovođama u ustanovama za odgoj i obrazovanje umanjen koeficijent tijekom krize, objavilo Izvješće u kojem navodi da zahtjeve za povećanje koeficijenata smatra opravdanim, no njihovo zamrzavanje objašnjava klasičnom pričom nedostatka sredstava osiguranih u državnom proračunu.

Želi li Vlada RH zadržati, a i privući kvalitetan kadar,  morat će iznaći nova rješenja i prestati zanemarivati goruće probleme u sustavu koji već godinama puca po šavovima.

Zbog iznimno velikog odaziva na akciju rok za dostavu dopisa produživan je u dva navrata, a ovim putem obavještavamo zaposlenike da je na adresu SHU-a došlo i očitovanje Vlade RH.

Naš je rad prepoznat i nužnost izmjene više se ne bi smjela ignorirati, no potrebno je dalje inzistiranje na usvajanju zahtjeva.

Naime, Vlada RH proslijedila je naše zahtjeve Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi „mjerodavnog postupanja“ te je o istome obavijestila Ministarstvo financija i Ministarstvo uprave.

Stoga očekujemo poduzimanje daljih konkretnih mjera Ministarstva znanosti i obrazovanja jer je sigurno da su svjesni nužnosti povećanja koeficijenata i opravdanosti naših zahtjeva, kako su sami i potvrdili još 2012. godine.

Također, čekaju nas i pregovori za povećanje osnovice plaće u javnim službama te sve zaposlenike pozivamo na solidarnost koja će nam biti potrebna u drugoj polovici ove godine jer samo zajednički možemo ostvariti bolje uvjete rada u školama.

Očitovanje Vlade RH prenosimo u cijelosti.

Dopis Vlade RH