Želimo Vam uspješno drugo polugodište!

Nek Vam i drugo polugodište bude uspješno … Za svaki slučaj pripremite komplet za preživljavanje!

Međunarodna suradnja

Kao predstavnica Matice hrvatskih sindikata, Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja, sudjelovala je na simpoziju “International Principles and Collective Bargaining Practices within the Framework of Public Service Unionism in Turkey”, panel “International Labour Standards in the World, Decent Work and Trade Unionism” u Turskoj.

Odluka Vlade – primjena prava iz GKU-a

Na današnjoj, 73. sjednici Vlade RH, donesena je odluka kojom se osigurava primjena materijalnih prava i drugih naknada iz GKU-a koji je istekao. Na taj način se osigurava isplata svih prava i naknada do ugovaranja novoga Granskog kolektivnog ugovora.

Poziv tajnicima i računovođama

Poštovani članovi,

pozivamo zainteresirane tajnike i računovođe osnovnoškolskih ustanova za odgoj i obrazovanje da na službeni mail SHU-a ( sindikat@shu.hr) pošalju podatke (ime i prezime, e-mail adresu).

Na mail koji nam dostavite poslat ćemo Vam nacrt dopisa koji ćete moći nadopuniti, a sve vezano uz zahtjev za promjenu koeficijenta.

Nadopunjeni dopis vratit ćete na našu e-mail adresu s naznakom predmeta: „nadopunjeni zahtjev – tajnik/računovođa“.

Nakon prikupljanja Vaših dopisa, isti će biti poslani nadležnim institucijama.

 

Ujedno Vam želimo blagoslovljen Božić i ugodne blagdane.

Vaš Sindikat hrvatskih učitelja

Čestitka

Članak u Školskim novinama, 19. prosinca 2017.

U 2018. godini, prije svega, očekujemo veća materijalna izdavanja i staranje poticajnog ozračja za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih i motiviranih zaposlenika. Tu ne govorimo samo o učiteljima, već i o tajnicima i računovođama, odnosno svim zaposlenicima u školama i  posebnim ustanovama. Stariji u sustavu su izgubili najviše, a umjesto nagrade, njihova plaća gotovo je ista onoj kad su započeli svoj rad. Učitelji svakodnevno podučavaju i odgajaju te prilagođavaju svoj rad novim zahtjevima modernog društva, a što se danas ne cijeni. Zašto su mnoge europske zemlje shvatile da je povećanje izdavanja za obrazovanje direktno povezano s razvitkom čitavog sustava? Potrebno je stvoriti i fleksibilniji sustav prilagođen učenicima u kojem učitelji imaju više vremena za rad s djecom, a manje administracije te stvoriti poticajni sustav u kojem se nagrađuju kvaliteta i stručnost, a kadrovi privlače i zadržavaju boljim materijalnim primanjima, uvjetima rada te položajem u društvu koje prepoznaje važnost učitelja.

Stoga, iako je sve ciljeve teško sažeti u samo par točki, nužno je osigurati:

  1. bolji društveni status učitelja
  2. pravednu cijena rada uz povećanje osnovice plaće
  3. funkcionalnije uređenje zaštite dostojanstva zaposlenika osnovnoškolskih ustanova
  4. bolje i ujednačenije uvjete rada u svim školama i posebnim ustanovama
  5. veće uvažavanje mišljenja struke kod pripreme pravnih propisa te smjernica i strategija koje se odnose na područje obrazovanja, a sve kako bi stvorili funkcionalniji i fleksibilniji sustav koji mora imati zadatak učenike učiniti spremnima za svijet odraslih, a kvalitetne učitelje privući, motivirati i zadržati u sustavu.

Samo zajedničkim ustrajanjem možemo postići promjene, jer ukoliko se zanemari obrazovanje, zanemarili smo napredak društva u cijelosti.

Sanja Šprem

Uvodnik za Školske novine, 12. prosinca 2017.

NASTAVLJA SE BORBA ZA BOLJE OBRAZOVANJE

Nakon 15 sastanaka, završili su pregovori za sklapanje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (u nastavku: TKU).  Od samog početka, članovi pregovaračkog odbora Vlade RH isticali su da je veličina „kolača“ zadana, a da je jedino pitanje kako rasporediti „šnite“.

U vremenu rasta BDP-a, a osobito uzevši u obzir činjenicu da su novije procjene rasta BDP-a veće od očekivanog, podcjenjivački stav prema javnim službama je neprihvatljiv. Odmah je bilo jasno da će svako pravo biti teško izboriti, a posebice povećanje osnovice.

Osnovno načelo pregovaranja jest dobra vjera pregovarača, a „cementiranje“ pozicija s obrazloženjem da novaca nema, nije znak dobre vjere. Dok se novac troši na stavke koje nisu nužne da bi spriječile stanovništvo od daljnjeg iseljavanja, u isto se vrijeme u javnom diskursu „njeguje“ stav da su zaposlenici javnih službi (djelatnici osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava, liječnici, djelatnici socijalne skrbi, medicinske sestre itd.) „uhljebi“ i „neradnici“. Samo zajedničkom borbom i solidarnošću možemo izmijeniti tu negativnu percepciju. Bez tajnika, računovođa, učitelja,  čistačica, domara i drugih zaposlenika osnovnoškolskog sustava društvo ne bi moglo funkcionirati. Bolje obrazovanje ne smije biti floskula. Učitelji su ti koji odgajaju i obrazuju našu djecu, odnosno one koji će odrasti u hrvatsku budućnost. I nije tu samo riječ o plaćama, već i o stavu prema nama, stavu društva koje nas ne cijeni.

Uređene i funkcionalne javne službe jedan su od temeljenih preduvjeta za razvoj uspješnog društva. Zato bi TKU trebao biti jedan od pokazatelja brige za sustav. TKU je parafiran i ukoliko se članstvo sindikata javnih službi sa više od 50% izjasni za potpisivanje, isti će stupiti na snagu 1. prosinca 2017. godine. TKU-om smo nastojali poboljšati  odredbe o prijevozu. Ujedno je uređeno da zaposlenik koji odlazi u mirovinu ima pravo na puni godišnji odmor za tu godinu, a sistematski su pregledi specificirani. Stara su prava zadržana, a božićnica i regres utvrđene su u iznosu od najmanje 1.250,00 kn za vrijeme važenja ugovora od 4 godine. Također, otvorili smo mogućnost da se o rastu osnovice za 2018. godinu pregovora u  istoj toj godini, tako da priča o rastu plaća nije „zacementirana“.

U tijeku su i pregovori za sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama između pregovaračkih odbora Vlade RH i Sindikata hrvatskih učitelja. Cilj je ovih pregovora ojačati zaštitu dostojanstva zaposlenika i njihov materijalni položaj. Za to je potrebno razumijevanje Vlade RH o nužnosti ulaganja u sustav obrazovanja, zaposlenike i uvjete rada. Možemo li biti zadovoljni sa sustavom koji ne pokazuje temeljno razumijevanje i brigu za razvoj jednog od najbitnijih stupova društva? Naravno da ne možemo, no možemo ustrajati na ispunjenju naših zahtjeva. Koliko je obrazovanje doista važno … vidjet ćemo kroz ove pregovore.

Sanja Šprem

Pregovori za GKU – šesti sastanak

Dana 19. prosinca 2017. godine održan je 6. sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i Sindikata hrvatskih učitelja, radi sklapanja Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u nastavku: GKU).

Današnji sastanak započeo je izvještajem ministrice Divjak o tijeku jučerašnjeg koordinacijskog sastanka predstavnika Vlade RH po pitanju načina vođenja kolektivnih pregovora za granske kolektivne ugovore na razini svih javnih službi.

Između ostalog, ministrica je prenijela kako su neke javne službe završile sa pregovorima za granske kolektivne ugovore, dok ih neke nisu niti započele, a mi se nalazimo negdje na sredini procesa. Također, naglasila je da se razgovaralo o načinu primjene Smjernica za kolektivno pregovaranje pa se tako, primjerice, ugovorene odredbe TKU-a ne mogu  mijenjati u GKU-u već se specifičnosti navode nastavno na ono što je ugovoreno TKU-om. Također, pošto je TKU zaključen na 4 godine, taj bi vremenski period trebao pratiti i GKU.

Ujedno je napomenula da bi Vlada RH trebala na sjednici ovaj ili sljedeći četvrtak donijeti Odluku da se sva prava iz GKU-a nastavljaju primjenjivati do sklapanja novog GKU-a te da bi ta odluka najvjerojatnije bila na snazi do 31. ožujka 2018. godine, a  kako bi sve javne službe do tada uspjele završiti pregovore i sklopiti granske kolektivne ugovore.

Predsjednica SHU-a Sanja Šprem, istaknula je da je rad na radnim skupinama bio vrlo intenzivan i konstruktivan, da smo riješili i uredili mnoga pitanja te da smatramo da u siječnju možemo do kraja riješiti interesna pitanja i završiti pregovore te provesti referendum na kojem bi se članstvo izjasnilo o samom tekstu.

Također, raspravljalo se o dodatku 4% za starije zaposlenike u sustavu, na što je ministrica izjavila da će se Ministarstvo financija skupa s Ministarstvom znanosti i obrazovanja očitovati, no kako za povećanja nema mnogo mjesta jer su financije ograničene i da novaca zapravo nema, što slušamo na svakom sastanku pregovaračkih odbora.

Kako se sljedeće godine nakon mjeseca svibnja donose nove Smjernice ekonomske i fiskalne politike, to bi svakako trebalo inzistirati na povećanju izdavanja za obrazovanje, no čini se da i dalje prevladava stav Vlade RH kako bi silno željeli urediti sustav, no „u skladu s mogućnostima“. Takvim stavom, naravno, ne možemo naprijed jer se u sustav i zaposlenike mora uložiti više kako bi on bio motivirajući te  privlačio i zadržavao stručne kadrove.

Natječaj

NATJEČAJ

za izbor

PREDSJEDNIKA SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA

na mandat od četiri godine

 

Za Predsjednika Sindikata hrvatskih učitelja može se izabrati svaki redovni član Sindikata hrvatskih učitelja (u nastavku: Sindikat) koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– najmanje 10 godina rada u školi na poslovima učitelja ili stručnog suradnika

– iskustvo sindikalnog povjerenika najmanje u jednom mandatu (četiri godine) te iskustvo rada u tijelima Sindikata u najmanje jednom mandatu

– kandidaturu mora podržati najmanje jedno županijsko povjereništvo Sindikata

– kandidat za predsjednika ne može biti osoba koja je opozvana odnosno razriješena s bilo koje dužnosti u Sindikatu, sukladno odredbama Statuta Sindikata hrvatskih učitelja.

Kandidat za predsjednika Sindikata, kao dio kandidature, svoj program rada ne prilaže natječajnoj dokumentaciji, već ga iznosi na Sjednici Skupštine Sindikata na kojoj se obavlja izbor za predsjednika Sindikata.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– domovnicu

– potvrdu ovjerenu od strane škole kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za učitelja i stručnog suradnika

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o podršci najmanje jednog županijskog povjereništva (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave na natječaj šalju se na adresu Sindikat hrvatskih učitelja, Trg Republike Hrvatske 4/II, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj za predsjednika – ne otvarati“.

Rok za isticanje kandidature je 15 dana od dana objave natječaja u „Školskim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                   Predsjednik Skupštine Sindikata

                                                                                              Davor Kovačić