Ostalo

VOĐENJE RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA U SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA
PROTOKOL RADA

ODLUKA O ISPLATI SINDIKALNE POMOĆI

OBRAZAC PUTNOG NALOGA

Tumačenje Porezne uprave

TUMAČENJA ZA GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR (NOVI)
TUMAČENJA 1. SJEDNICA

TUMAČENJA 2. SJEDNICA

TUMAČENJA 3. SJEDNICA

TUMAČENJA 4. SJEDNICA

TUMAČENJA 5. SJEDNICA

TUMAČENJA 6. SJEDNICA

PUNOMOĆI ZA UTUŽIVANJE JUBILARNIH NAGRADA
PUNOMOĆ ZA SHU

TUMAČENJA TKU 2012.
POVJERENSTVO ZA TUMAČENJE TKU-a

RAZMJENA RADNIH MJESTA
PREMJEŠTAJ

TUMAČENJA ZA GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR (STARI)
1. I 2. SJEDNICA

3. SJEDNICA

4. SJEDNICA

5. SJEDNICA

6. SJEDNICA

7. SJEDNICA

8. SJEDNICA

9. SJEDNICA

10. SJEDNICA

11. SJEDNICA

12. SJEDNICA

13. SJEDNICA

14. SJEDNICA

OBRASCI ZA IZBORE ZA SINDIKALNE PODRUŽNICE
Popratno pismo

Upute za provođenje izbora

Obrazac 1 - obavijest

Obrazac 1A - obavijest

Obrazac 2 - lista kandidata

Obrazac 3 - glasački listić

Obrazac 4 - izvještaj Izbornog odbora

Obrazac 5 - osobni podatci povjerenika i zamjenika

Odluka

Zapisnik

Obrazac A - Lista kandidata za NO

Obrazac B - Glasački listić za NO

Obrazac C - Izvještaj Izbornog odbora - NO

Obrazac 6 - Obavijest poslodavcu

Obrazac 7 - Obavijest poslodavcu (sind. povjerenik-radničko vijeće)

Obrazac 7a - Obavijest poslodavcu (radničko vijeće-više od 75))

Upute uz obrasce 6, 7 i 7a

OBRASCI ZA IZBOR RADNIČKOG VIJEĆA
OBRASCI ZA IZBOR RADNIČKOG VIJEĆA

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA (NN, 3/16)

OBRAZAC ZA KONSOLIDIRANU BILANCU
S-PR-RAS-NPF VER. 2.0.1( ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2014.)

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija ( 1.1. - 31.12.2014.)

IZRAČUN PLAĆE
IZRAČUN PLAĆE

TUMAČENJA TKU 2011.
TUMAČENJA TKU 2011.

OBRASCI I UPUTE JOPPD
KOPIJA OBRAZAC JOPPD – TROŠKOVI SLUŽB PUTA I SIND SOC POMOĆI

JOPPD

ŠIFRARNIK DATUMA IZVJESCA

ŠIFRARNIK GRADOVA I OPĆINA